บทสวดมนต์

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก (จังหวัดพิษณุโลก) มีคำกล่าวในหนังสือนว่…

Read More