สวดมนต์แปล สาธยายธรรมนำสุข

60฿

รหัส isbn 978-616-268-623-8
ขนาดสินค้า 18.5×26.0 เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์ 70 แกรม
น้ำหนัก 110 กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 128 หน้า

คำอธิบาย

สวดมนต์แปล สาธยายธรรมนำสุข

สารบัญ

อานิสงส์การสวดมนต์
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
บทสรรเสริญพุทธคุณ
บทสรรเสริญธรรมคุณ
บทสรรเสริญสังฆคุณ
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากาฯ)
บทสัพพมงคลคาถา
บทอิติปิโสเท่าอายุ+๑
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทโพชฌังคปริตร
บทอภยปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
บทปฏิจจสมุปบาท
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาอาการวัตตสูตร
บทจุลชัยปกรณ์
คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
คาถาโพธิบาท
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทปลงสังขาร (มนุษย์เราเอ๋ย)
บทสรรเสริญพุทธคุณ (สรภัญญะ)
บทสรรเสริญธรรมคุณ (สรภัญญะ)
บทสรรเสริญสังฆคุณ (สรภัญญะ)
บทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้า
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนกุศล
บทสัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำ)
บทปัฏฐนฐปนคาถา (ตั้งปรารถนา)
คำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
คำขอขมา ถอนคำสาบาน
ถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาปแช่ง
คำอธิษฐานกรวดน้ำลงดิน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำอาราธนาศีล ๕
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายสังฆทานทั่วไป
คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย
คำถวายหนังสือธรรมะ
คำกรวดน้ำย่อ