100 โรคหายด้วยสมุนไพร

28฿

รหัส isbn 978-616-268-197-4
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 140  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 128  หน้า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


โรค เรียงตามอักษร
ก.
๑. กรวยไตอักเสบ
๒. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
๓. กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
๔. กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กเป็นแผล
๕. กระษัย
๖. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
๗. กลิ่นตัวเหม็น (กลิ่นเต่า)
๘. เก๊าต์

ข.
๙. ขับน้ำคาวปลา ขับเลือด (สตรีหลังคลอดบุตร)
๑๐. ไข้กลับ
๑๑. ไข้ขึ้น
๑๒. ไข้ชักในเด็ก
๑๓. ไข้ทับระดู
๑๔. ไข้หวัดในผู้ใหญ่
๑๕. ไข้หวัดในเด็ก

ค.
๑๖. คอตีบ
๑๗. คัดจมูก
๑๘. คางทูม
๑๙. ความดันโลหิตสูง
๒๐. ความดันโลหิตต่ำ

ง.
๒๑. งูพิษกัด
๒๒. งูสวัด

ช.
๒๓. ช้ำใน

ซ.
๒๔. ซางในเด็ก
๒๕. ไซนัส

ด.
๒๖. ดีซ่าน

ต.
๒๗. ตกขาว
๒๘. ตับแข็ง
๒๙. ตับโต
๓๐. ตับอักเสบ
๓๑. ตะมอย เริม
๓๒. ตากุ้งยิง
๓๓. ตาต้อ
๓๔. ตาอักเสบ
๓๕. ตาเจ็บ
๓๖. ตาแดง
๓๗. ไตอักเสบแบบเฉียบพลัน
๓๘. ไตอักเสบแบบเรื้อรัง

ท.
๓๙. ท้องบิด
๔๐. ท้องผูก
๔๑. ท้องเสีย
๔๒. ท้องร่วงรุนแรง
๔๓. ท้องอืด
๔๔. ไทฟอยด์

น.
๔๕. นอนไม่หลับ
๔๖. น้ำกัดเท้า
๔๗. น้ำนมไม่มี หรือมีน้อย
๔๘. น้ำนมมามากเกิน
๔๙. น้ำมูกไหล
๕๐. นิ่วในถุงน้ำดี
๕๑. นิ่วในไต
๕๒. นิ่วในท่อปัสสาวะ

บ.
๕๓. เบาหวาน
๕๔. เบื่ออาหาร

ป.
๕๕. ประจำเดือนมาน้อย
๕๖. ประจำเดือนมาไม่ปกติ
๕๗. ประดง (โรคผิวหนังทำให้คันตามตัว)
๕๘. ปวดข้อ ปวดเข่า
๕๙. ปวดประจำเดือน
๖๐. ปวดฟัน
๖๑. ปวดมดลูก
๖๒. ปวดหลัง ปวดไหล่
๖๓. ปอดอักเสบ, ปอดบวม
๖๔. ปัสสาวะขัด
๖๕. ปากเป็นแผล
๖๖. ปากนกกระจอก

ผ.
๖๗. ผมร่วงมาก ผมหงอกก่อนวัย
๖๘. ผิดสำแดง (เกิดกับหญิงหลังคลอด)
๖๙. ผดผื่น
๗๐. แผลเป็น
๗๑. แผลพุพอง
๗๒. แผลมีหนอง
๗๓. แผลสด

ฝ.
๗๔. ฝี

พ.
๗๕. พยาธิในเด็ก
๗๖. แพ้ท้อง

ฟ.
๗๗.ฟันผุ
๗๘. ฟันเป็นรำมะนาด

ม.
๗๙. มะเร็ง
๘๐. ม้ามโต
๘๑. เมาค้าง
๘๒. แมงมุมกัด
๘๓. แมงกะพรุนไฟ
๘๔. แมลงมีพิษกัดต่อย
๘๕. ไมเกรน

ร.
๘๖. ริดสีดวงทวาร
๘๗. ร้อนใน

ล.
๘๘. ลมพิษ
๘๙. ลมสันนิบาต
๙๐. เล็บขบ
๙๑. เลือดกำเดาไหล
๙๒. โลหิตจาง

ส.
๙๓. ส้นเท้าแตก
๙๔. สะเก็ดเงิน
๙๕. ไส้เลื่อน

ห.
๙๖. หอบหืด
๙๗. หิด
๙๘. เหา

อ.
๙๙. อ้วน
๑๐๐. อัณฑะอักเสบ