ไหว้พระสวดมนต์ เจริญภาวนา

18฿

รหัส isbn 978-616-268-546-0
ขนาดสินค้า 9.5 x  14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ

บูชาพระรัตนตรัย ๖
กราบพระรัตนตรัย ๗
ขอขมาพระรัตนตรัย ๗
สมาทานศีล ๕ ๘
ชุมนุมเทวดา ๙
นอบน้อมพระพุทธเจ้า ๑๐
ไตรสรณคมน์ ๑๐
สรรเสริญพระพุทธคุณ ๑๑
สรรเสริญพระธรรมคุณ ๑๒
สรรเสริญพระสังฆคุณ ๑๒
ชัยมงคลคาถา (พาหุง) ๑๔
ชยปริตร (มหากา) ๑๖
สัพพมงคลคาถา ๑๗
โพชฌังคปริตร ๑๘
อุณหิสสวิชยคาถา ๑๙
อิติปิ โส เท่าอายุ + ๑ ๑๙
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๒๐
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ๓๔
พระคาถาชินบัญชร ๔๙
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ ๕๕
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ ๕๖
เทวตาอุยโยชนคาถา ๕๙
ทำสมาธิภาวนา ๖๐
แผ่เมตตาแก่ตนเอง ๖๑
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ ๖๒
แผ่ส่วนกุศล ๖๓
อธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน ๖๔
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
คำกรวดน้ำย่อ
คำอธิษฐานจิต ๖๖
คาถาเรียกเงิน ๖๗
คาถามหาลาภ ๖๗
คาถาเงินล้าน ๖๘
คาถาบูชาพระแม่กวนอิม ๖๙
คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช ๗๐
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร ๗๐