ไม่มีอะไรใหญ่เหนือกรรม

28฿

รหัส isbn 978-616-268-301-5
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 90  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญภายในเล่ม


๑. วิธีทำดีใช้หนี้พ่อแม่
๒. วิธีแก้กรรมด้วยกรรมฐาน

๑.ฝรั่งปฏิบัติธรรม กำหนดชีวิตตน
๒. ครอบครัวพินาศเพราะขาดธรรม
๓. นายชัยหัวหาย
๔. คนไร้เงาหัว
๕. คนถึงคราวตาย ยื้ออย่างไรก็ไม่พ้น
๖. อสุรกายข้างถนน

๓. วิธีทำดีใช้หนี้กรรมเก่า