แผ่นพับ ไหว้พระเคราะห์ สืบชะตา ต่ออายุ

12฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับ ไหว้พระเคราะห์ สืบชะตา ต่ออายุ

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×15.3 cm

 1. คำบูชาพระรัตนตรัย
 2. คำนมัสการพระพุทธเจ้า
 3. บทไตรสรณคมน์
 4. บทอุณหิสสวิชัย
 5. บทสวดพุทธคุณสืบชะตา
 6. บทคาถาเสริมบารมี
 7. บทบูชาพระเคราะห์ทั้ง ๙
 8. คาถาบูชาดวง
 9. บทสวดไหว้เทพพระเคราะห์
 10. อธิษฐานอโหสิกรรม
 11. กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 12. คำกรวดน้ำ (ย่อ)