แผ่นพับสวดมนต์ บทสวดมหาเมตตาใหญ่ ๑๓๒ จบ

15฿

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : การ์ดขาว เนื้อปอนด์
จำนวน : 18 หน้า
ขนาดกว้าง 8.3 cm. x สูง 17 cm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับสวดมนต์ บทสวดมหาเมตตาใหญ่ ๑๓๒ จบ

*แผ่เมตตา 132 จบ (ย่อ)
บทกราบพระรัตนตรัย
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
คาถามหาเมตตาใหญ่