แผ่นพับสวดมนต์ บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม

7฿

ขนาด 9.35 x 16.5 ซม.
พิมพ์ 1 สี / 8 หน้า
.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับสวดมนต์ บทสวดบูชาพระแม่กวนอิม

 

หน้าที่ 8 พื้นที่ว่าง สามารถพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพใส่ได้