แผ่นพับสวดมนต์ คาถาบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง

7฿

แผ่นพับสวดมนต์คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ขนาด 9.35 x 16.5 ซม.
พิมพ์ 1 สี / 8 หน้า
.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับสวดมนต์ คาถาบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง

 1. ปางมหากุมารประทานพร
 2. ปางอโรคยา
 3. ปางโกญจเนศวร
 4. ปางตรีมุข คณปติ (ปางยืน)
 5. ปางถอดงาประทานพร
 6. ปางนาฏลีลา
 7. ปางนาฏราช
 8. ปางนิรมานกาย
 9. ปางเบญจเศียร
 10. ปางมหาโมทกะกุมาร
 11. ปางมหาดาบส
 12. ปางมหาสุรัสวดี
 13. ปางปัทมบงกช
 14. ปางยาตรา
 15. ปางศรีชูบา ดิษติ กานาปติ
 16. ปางเสวยสุข

 

หน้าที่ 8 พื้นที่ว่าง สามารถพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพใส่ได้