แผนภูมิอนุพุทธประวัติ ชั้นโท

38฿

รหัส isbn
ขนาดสินค้า 87 x  59  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 1  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนภูมิ แผนผัง ประกอบการเรียนรู้ วิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นโท

รวบรวมประวัติสำคัญๆ ของพระพุทธสาวก 80 องค์ มีภาพประกอบอธิบายเนื้อหา สรุปเนื้อหาสาระสำคัญต่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับครู นักศึกษา นักเรียน นักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นโท และผู้สนใจทั่วไป