แผนภูมิพุทธประวัติ ชั้นตรี

38฿

รหัส isbn
ขนาดสินค้า 87 x  59  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 1  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนภูมิ แผนผัง ประกอบการเรียนรู้ วิชาพุทธประวัติ นักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี

จัดเป็น 16 ตอน มีภาพประกอบตามลำดับเหตุการณ์ และสรุปเนื้อหาสาระสำคัญๆ ไว้ให้ดูเข้าใจง่าย และจำได้เร็ซ เพื่อเป็นสื่อประกอบการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า เหมาะสำหรับครู นักเรียน นักศึกษา นักธรรมธรรมศึกษา ชั้นตรี และผู้สนใจทั่วไป