เมตตาใหญ่ อภัยทาน

18฿

รหัส isbn 978-616-268-288-9
ขนาดสินค้า 11.0 x  16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญภายในเล่ม


เมตตาใหญ่ ว่าด้วยการสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ เพื่อแก้ไขเวรกรรมจากความอาฆาตพยาบาทของเจ้ากรรมนายเวร
ลำดับการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่

บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทคาถามหาเมตตาใหญ่
บทอธิษฐานบุญ
บทกรวดน้ำย่อ
อภัยทาน

ว่าด้วยการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ที่เรากินเป็นอาหาร รวมถึงการให้อภัยแก่ศัตรู
เพื่อปลดเปลื้องตนออกจากห่วงโซ่เวรกรรม  
รวบรวมสารธรรม คำสอนโดย
พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) 
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

หุ้นส่วนชีวิต
แผ่เมตตาให้เขา ตัวเรามีแต่ได้
รู้ว่าชีวิตต่อชีวิต จะเข้าใจชีวิตมากขึ้น
ทุกข์เพราะคิด ความผิดอยู่ที่เรา
ทำใจให้เป็นหิ้งพระ ขยะในใจก็ไม่มี
แผ่เมตตาให้คนรักง่ายกว่าคนชัง
ยิ่งชังยิ่งใกล้ ยิ่งเกลียดยิ่งเจอ
หยุดพูด หยุดคิด สันติสุขก็ตามมา
หยุดเติมเชื้อความทุกข์ให้ตัวเอง

ทุกชีวิตเป็นเพียงสรรพสัตว์เท่านั้น
แผ่เมตตาให้คนชัง มักติดขัดที่ความคิด
เมตตาให้เสมอกัน ไม่ว่าชังหรือชอบ
ตัดเวรกรรมง่ายๆ ทำได้เอง
เมตตาให้อภัย สุขใจข้ามภพชาติ
ภัยภายนอกไม่แรงเท่ากับภัยภายใน
อภัยทาน คือ การอโหสิกรรมต่อกัน
ให้อภัยได้ เวรภัยก็ยุติ
ฝึกอภัยให้เป็นนิสัย ใจจะบริสุทธิ์
การให้อภัย เป็นการชำระใจให้สะอาด
สุขหรือทุกข์ อยู่ที่วิธีคิดของเรา
ให้อภัย เป็นการบำเพ็ญทานบารมี
จิตอิสระทันทีที่ให้อภัย
กำลังใจ ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูน
อโหสิกรรม ลดกรรมทันตา
ไม่รู้จักให้อภัย ผลร้ายจะตามไปทุกชาติ
จิตไม่ให้อภัย ตายไปก็จะลงนรก
ต้องรู้จักให้อภัย เวรภัยจึงจะสิ้นสุด
กายไม่ชำระ ก็ไม่ผ่องใส ใจไม่ให้อภัย ย่อมเศร้าหมอง
ไม่โกรธตอบใครๆ ใจก็ไม่เป็นทุกข์
เห็นกฎแห่งกรรม ทำให้ใจเบา
รู้กฎแห่งกรรม ทำให้เข้าใจทุกข์
ให้อภัยได้ จะห่างไกลเวรกรรม