เมตตาอภัยใจเป็นสุข

28฿

รหัส isbn 978-616-268-273-5
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร
 • แผ่เมตตาให้คนที่เกลียดชัง
 • อภัยทาน – ทุกชีวิตมีภัย ทั้งจากภายในและภายนอก
 • สวดมนต์แผ่เมตตา
  • บทบูชาพระรัตนตรัย
  • บทกราบพระรัตนตรัย
  • บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  • บทไตรสรณคมน์
  • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
  • บทขันธปริตร
  • บทเมตตาสูตร (ย่อ)
  • บทมหาเมตตาใหญ่
  • บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
  • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  • บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
 • สมุนไพรใกล้ตัว