เพียรลดชั่ว เพื่อเพิ่มความสุข

60฿

คำอธิบาย

เพียรลดชั่ว เพื่อเพิ่มความสุข