เพียรลดชั่ว เพื่อเพิ่มความสุข

60฿

เนื่องในงานมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เดี่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพียรลดชั่ว เพื่อเพิ่มความสุข