เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม

60฿

รหัสสินค้า : 9786162682087
โดย. : พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 125 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 60 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สารบัญ : เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม

 

บทนำ : ชมพูทวีป

  • ชมพูทวีป ดินแดนแห่งศาสนา
  • พาราณสี ศูนย์กลางชมพูทวีป
  • ”คงคา” สายน้ำแห่งชีวิต
  • พาราณสี เมืองที่ธรรมจักรเริ่มหมุน
  • พาราณสี เมืองแห่งความสงบ
  • พลเมืองมีธรรม ผู้นำดี ย่อมมีสุข
  • สุข ทุกข์ ชั่ว ดี มีอยู่เป็นธรรมดา

บทที่ 1 : พ่อค้าพันทุ ผู้ไม่เข้าใจธรรม

บทที่ 2 : พ่อค้าพันทุ ผู้เข้าใจธรรม

บทที่ 3 : มหาทุตตะ ผู้ละธรรม

บทอวสาน : ผลแห่งการกระทำ

บทส่งท้าย : การอโหสิกรรม