เจาะเวลาหาพุทธเจ้า ด้วยนิทานชาดก

60฿

รหัสสินค้า : 9786162681912
โดย. : ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 60 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำนิยม

“เจาะเวลา ชาดก ยกมาเล่า
เรื่องก่อนเก่า ย้อนกาล ผ่านสมัย
ธ บำเพ็ญ บารมี ทวีชัย
คตินัย ชี้นำ ชวนทำดี”

เรื่องราวในชาดก เมื่อครั้งพระพุทธองค์ ทรงบำเพ็ญบารมี ตลอดภพชาติอันยาวนานนั้น มีแง่คิดคติสอนใจมากมาย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันได้ดี อีกทั้งยังแสดงเหตุผลที่มาที่ไปของตัวละครในเรื่องให้เห็นถึงการสั่งสมอุปนิสัย วาสนาของตัวละครเชื่อมโยงมายังบุคคลร่วมสมัยของพระศาสดา
โมทนาสาธุ กับโยมณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ และทีมงานสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ที่ได้นำชาดกมาประยุกต์เป็นการ์ตูน สีสันสดใส มีชีวิตชีวา ชี้นำเยาวชน ให้รู้เห็นบาปบุญคุณโทษ สามารถดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในปัจจุบัน

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
ผู้อำนวยการธรรมสถาน
มหาวิทยาลัยเชียง (วัดฝายหิน)

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ


———————————————
ปกรอง
คำนิยม โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
คำนิยม โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
ปุโรหิตเห่อม้ากับภรรยาขี้เล่น “รุหกชาดก”
ผู้มีปัญญาไม่สมตัว “สุงสุมารชาดก”
ความโลภ “กฬายมุฏฐิชาดก”
โทษของการเลียนแบบ “วีรกชาดก”
ลิงเจ้าเล่ห์ “มักกฏชาดก”
จิตขุ่นมัว ไม่ขุ่นมัว “อนภิรติชาดก”
เรียนรู้ ฝึกจิต คิดสนุก พัฒนาสมอง
– เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ละชั่ว”
– เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ทำดี”
– เกมหลุดพ้นวัฏฏะ “ทำใจให้บริสุทธิ์”
– ตนเป็นที่พึ่งของตน
– การฝึกเจริญสติด้วย “พุทโธ” ในชีวิตประจำวัน
– อย่าเกาะอะไรทั้งหมดในโลกนี้
เกี่ยวกับทีมงาน