เกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างไรให้ใจเป็นสุข

28฿

รหัสสินค้า : 9786162682667
โดย. : ไพยนต์ กาสี
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 47 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญเนื้อหาภายใน ประกอบด้วย

เกิดมาทำไม ? โดย หลวงปู่พุทธทาส

 • ปัญหานี้ มีสำหรับในผู้ที่ยังมิบรรลุอรหันต์
 • ส่วนใหญ่นั้น คิดกันว่าตายแล้วเกิด
 • กิน กาม เกียรติ ทั้งสามประการ
 • พระพุทธสุภาษิตเฉลยปัญหา เราเกิดมาทำไม ?
 • นิพพาน จุดหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 • ถึงนิพพานได้ แม้ในขณะมีความรู้สึกเป็น ๆ

 

แก่อย่างไร ให้มีคุณค่า โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)

 • อะไรคือพิษภัยของความชรา
 • รู้ว่าหนีไม่พ้น ต้องรู้จักเตรียมตนไว้
 • ท่านหวังจักได้สิ่งใดจากลูกหลาน
 • อุบายนำตนให้พบสุขล้นในปัจฉิมวัย
 • ลำดับวัยที่มีในพระพุทธศาสนา
 • ปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะได้มีโอกาสชรา
 • แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ

 

รักษาใจ ยามเจ็บไข้ ​โดย หลวงปู่ปัญญานันทะ

 • แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องที่เลือกไม่ได้
 • สมมติฐานของโรค ก็มีอยู่อย่างมากมาย
 • เมื่อมีสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เป็นนั้น ก็มีสิ่งที่แก้กันได้
 • ระวังแค่ไหน ก็ต้องทำใจเผื่อความเจ็บไข้กันบ้าง
 • ประโยชน์ในเวลาเจ็บไข้ อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต
 • ใครจะเป็นญาติมิตร ก็รู้จิตได้ในคราวเจ็บไข้
 • ป่วยกาย อย่าให้ใจป่วยตาม
 • กำลังใจ สำคัญที่สุดในการรักษาโรค

 

อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

 • ตายนั้น คืออย่างไรกัน ?
 • สาเหตุอะไรบ้าง ที่ทำให้ท่านจักต้องตาย
 • ชีวิตคนเรานั้น ก็คล้ายกันกับตะเกียงน้ำมัน
 • เตรียมตัวตาย สอนกันได้แม้แต่ลูกหลาน
 • แม้ตัวท่านเอง ก็ต้องเตรียมพร้อมซ้อมตายไว้
 • คนใกล้ตาย จะมีนิมิตหมายมาเตือนจิตให้ทราบ
 • ฝึกจิตให้แนบชิดกับความดี เป็นพุทธวิธีที่ทำให้อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข