เกิดมาทำไม

89฿

รหัสสินค้า : 9786162681462
โดย. : พุทธทาสภิกขุ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม

    เกิดมาทำไม?
เกิดมาเพื่อศึกษาให้รู้เรื่องที่สูงสุดประเสริฐสุดของมนุษย์
ให้ได้พบสิ่งที่สูงสุดประเสริฐสุดของมนุษย์
ให้จบสิ้นสุดลง ตรงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้
ไม่มีอะไรดียิ่งไปกว่านั้นแล้ว

                      เกิดมาเพื่อหยุดเสียซึ่งสังสารวัฏฏ์
ให้ถึงที่สุดของความทุกข์
คือไม่มีทุกข์เลย นี้เรียกว่า “นิพพาน”
อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลึกลับมหัศจรรย์เหลือวิสัยของคน
หรือว่าเป็นสิ่งที่จะได้ต่อตายแล้ว

พุทธทาสภิกขุ

คนส่วนใหญ่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่า  “เราเกิดมาทำไม?” บางคนก็อาจจะเคยสงสัยและเคยตั้งคำถามที่ว่านี้กับตัวเองบ้างเหมือนกัน แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถหาคำตอบ ที่แท้จริงให้กับตัวเองได้เสียที
แล้วเราเกิดมาทำไม? เราเกิดมาเพื่อเรียนหนังสือ ท่องเที่ยว ทำงานทำการ หาเงิน แต่งงานมีครอบครัว มีลูกมีหลาน แล้วก็ตายไปจากโลกนี้ แค่นี้เองหรือ มันไม่เป็นเรื่องไร้สาระไปหน่อยหรือ? เอาเป็นว่า หากคุณไม่เคยสงสัย ไม่เคยถามตัวเอง หรือยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ ขอให้คุณสละเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณจะพบกับคำ ตอบที่แท้จริงว่า “เราเกิดมาทำไม?”

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ


———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
เกิดมาทำไม ?

ตอน ๑ เกิดมาเพื่อเดินทาง
– เกิดมาทำไม? คำถามของคนที่ยังรู้ธรรมะไม่ถึงที่สุด
– คนส่วนใหญ่คิดว่า เกิดมาเพื่อตาย แล้วเกิดใหม่
– คนส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อ กิน กาม เกียรติ
– พวกที่ ๑ เกิดมาเพื่อ “กิน” หลงติดใจในรสของอาหาร
– พวกที่ ๒ เกิดมาเพื่อ “กาม” หลงในความสุข ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
– พวกที่ ๓ เกิดมาเพื่อ “เกียรติ” หลงในชื่อเสียง เกียรติยศ
– คนมากมายหลงใน กิน กาม เกียรติ เพราะไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้า
– ชีวิตที่เกิดมา มีสิ่งสำคัญกว่าสะสมทรัพย์
– คนที่ลุ่มหลงแต่เรื่องกาม ชีวิตก็ต่ำทรามเสมอเดรัจฉาน
– กามไม่ใช่ที่สุดของความสุข เพราะในสวรรค์ก็ยังร่ำหาสุขที่ยิ่งกว่ากาม
– เรื่องกิน กาม เกียรติ ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดที่จะต้องแสวงหา
– ความทุกข์ย่อมเกิดร่ำไป หากไม่หยุดปรุงแต่ง
– สิ่งใดถูกปรุง สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์
– เพราะปรุงไม่หยุด จึงทุกข์อย่างยิ่ง
– หยุดปรุงได้เท่าไร นิพพานก็เกิดได้เท่านั้น
– พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้มนุษย์ เกิดมาพอกพูนทางแห่งนิพพาน
– คนปัจจุบันไม่พอกพูนทางแห่งนิพพาน เพราะยังไม่เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์
– ปรุงดี ปรุงชั่ว ล้วนแต่ทำให้เป็นทุกข์ทั้งสิ้น
– คนจะสนใจนิพพาน เมื่อเห็นความทุกข์จากการปรุงแต่ง
– เพราะยึดมั่นอารมณ์ที่ชอบ จึงอยากเกิดอีก
– เกิดเป็นมนุษย์ เป้าหมายสูงสุดคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิง
– พุทธศาสนาสอนให้รู้จัก สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ
– “นิพพาน” ต้องดูให้แน่ ว่าเป็นนิพพานแท้ตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่
– “นิพพาน” ในพุทธศาสนา คือการค้นหา “ความไม่ปรุง ”
– ทุกคนควรฝึกให้ได้นิพพานชั่วคราว แล้วก้าวไปสู่นิพพานถาวร
เกิดมาทำไม?
ตอน ๒ การเดินทางด้วยปัญญา
– พระนิพพาน คือเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ต้องไปให้ถึง
– ถ้าศึกษาพุทธภาษิต การดำเนินชีวิตก็เป็นเรื่องง่าย
– กว่าจะเจอทางถูก ก็มีผู้เดินทางผิดมาแล้วมากมาย
– มนุษย์ควรสืบพันธุ์ เพื่อสืบต่อการเดินทางให้ถึงที่สุด
– สรรพสัตว์ล้วนเกิดมาเพื่อวิวัฒนาการ ให้ถึงที่สุด คือความดับทุกข์
– จงเลี้ยงลูกเพื่อเป็นตัวแทนไปสู่นิพพาน มิใช่เพียงเพื่อดี สวย รวย
– อย่าสืบต่อเรื่องตัวกูของกูสู่ลูกหลาน แต่จงชี้ทางนิพพานให้สืบต่อ
– วิวัฒนาการแบบชาวโลก ไม่มีที่สิ้นสุด วิวัฒนาการแบบชาวพุทธ สิ้นสุดที่ทุกข์ดับ
– เมื่อเห็นความจริงของสังขาร ประตูแห่งพระนิพพานก็เปิดออก
– อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทางมุ่งหน้าสู่พระนิพพาน
– “หนทาง” มีชื่อเรียกหลากหลาย แต่ความหมายนั้นเหมือนกัน
– ข้อปฏิบัติมีสูงมีต่ำ เพื่อนำคนหลายระดับเข้าสู่นิพพาน
– เมื่อรู้ธรรมที่สูงสุดแล้ว ก็เป็นอันรู้ธรรมะขั้นต้นทั้งหมด
– ธรรมแบบชาวบ้าน หากปฏิบัติจนเกิดปัญญา ก็สามารถไปถึงที่สุดได้
– เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถือว่าปฏิบัติมาถูกทาง
– เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เกิดปัญญา หมดตัณหาอุปาทาน
– ไม่ดำเนินชีวิตบนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ไม่ได้ชื่อว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้า
– เรื่อง “ความไม่ยึดมั่นถือมั่น” นั้น จงสอนลูกหลานสืบต่อกันไป
– “มนุษย์” หากดำเนินชีวิตผิดทาง ก็อาจกลายร่างเป็น “อมนุษย”
– ทุกลมหายใจ คือการเดินทาง จงระวังใจ อย่าให้เผลอไปผิดทาง
– ระวังจิตอย่าให้ไปผิดทาง จนพลัดตกลงกลางอบายภูมิ
– การเดินทางสู่ “นิพพาน” เรื่องใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ต้องทำ
– ระวังจิตอย่าให้หลงผิดทาง จนกว่าจะถึงปลายทางของชีวิต
– เข้าใจอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าไม่ผิดทาง
Dhamma Jigsaw : ธรรมะจิ๊กซอว์
การ์ตูน เรื่อง เจ้าแมวน้อยตัวสีดำ (The Black Catman) โดย ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
เรียนรู้ ฝึกจิต คิดสนุก พัฒนาสมอง
– เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ละชั่ว”
– เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ทำดี”
– เกมหลุดพ้นวัฏฏะ “ทำจิตให้บริสุทธิ์”
– การฝึกเจริญสติด้วย “พุทโธ” ในชีวิตประจำวัน
สวดมนต์เสริมบุญบารมี
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๖. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๗. บทโพชฌังคปริตร
๘. บทสักกัต๎วา
๙. บทสัพพมงคลคาถา
๑๐. บทอิติปิ โส เท่าอายุ+๑
๑๑. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
๑๒. บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๑๓. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่ส่วนกุศล