อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

18฿

รหัส isbn 978-616-268-207-0
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • อำนาจกรรมทำให้คนดีหรือชั่ว
 • สัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจกรรม
 • ไม่เห็นด้วยตาพาให้กลัวกรรม
 • กรรมสงสัยได้ แต่ใจต้องกลัวจริง
 • กรรมที่ทำลงไป ส่งผลให้อย่างแน่นอน
 • กรรมให้ผลตรงตามเหตุ
 • โอกาสพ้นกรรมมีได้ ถ้าใช้ปัญญาไตร่ตรอง
 • คนไม่ดี ไม่มีใครปรารถนาอยากเป็น
 • ทำกรรมไม่ดี ผู้เป็นที่รักพลอยได้รับผลร้าย
 • เห็นผู้อื่นรับกรรม ต้องวางใจให้กลัวกรรม
 • คิดให้ดี ผลกรรมนี้ไม่มีใครหนีพ้น
 • คุณและโทษของกรรมดี-ชั่ว ปรากฏตัวในการวางใจรับผล
 • วิธีวางใจให้รับผลของกรรมดีอย่างถูกต้อง
 • คู่เวร คู่กรรม
 • กรรมตัดกรรม
 • ให้อภัยไม่ผูกเวร เป็นวิธีตัดกรรม
 • ชีวิตนี้น้อยนัก ผู้มีปัญญาควรหาวิธีหนีกรรม
 • เชื่อเรื่องกรรม ต้องทำความเห็นให้ชอบ
 • อำนาจมโนกรรม ทำให้คนเกิดเป็นสัตว์
 • ก่อนทำกรรมใด ควรน้อมใจถึงพระพุทธเจ้า