อานิสงส์งานศพ

15฿

รหัสสินค้า : 9744934921
โดย. : พระมหาปสัณห์ ปิยธัมโม
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 56 หน้า
ขนาด : 9.5x13cm
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 15 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปกรอง
คำนำ
———————————————
สารบัญ
ความหมายของคำว่า “อานิสงส์”
อานิสงส์ข้อที่ ๑ ได้ร่วมไว้อาลัย
อานิสงส์ข้อที่ ๒ ได้ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย
อานิสงส์ข้อที่ ๓ ได้เข้าวัดเข้าวา
อานิสงส์ข้อที่ ๔ ได้ศึกษาศาสนพิธี
อานิสงส์ข้อที่ ๕ ได้ทำความดีกับญาติผู้ตาย
อานิสงส์ข้อที่ ๖ ได้ฟังพระสาธยายธรรม
อานิสงส์ข้อที่ ๗ ได้ทำจิตให้เป็นบุญกุศล
อานิสงส์ข้อที่ ๘ ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์
อานิสงส์ข้อที่ ๙ ได้เห็นโทษของความประมาท
อานิสงส์ข้อที่ ๑๐ ได้ฉลาดในการใช้ชีวิต
อานิสงส์ข้อที่ ๑๑ ได้ข้อคิดสอนใจ
อานิสงส์ข้อที่ ๑๒ ได้เตรียมใจก่อนตาย
คำแนะนำเมื่อไปงานศพ
ศาสนพิธีที่ควรรู้