อานิสงส์การถวายกฐิน

60฿

เนื่องในงานมงคล

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เดี่ยว

รายละเอียด

อานิสงส์การถวายกฐิน