อภินิหารแห่งบุญ

18฿

รหัส isbn 978-616-268-168-4
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า
ราคาปก 18  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

ความเข้าใจเบื้องต้น

 • เปรตมีจริงไหม
 • เปรตคืออะไร
 • อกุศลกรรมบถทำให้เกิดเป็นเปรต
 • เปรตแม่กาหลง
 • วัดเจริญดี ต้องมีสัปปายะ ๔
 • ปรารภสร้างโรงครัว เพื่อความสะดวกทางอาหาร
 • มีทุนน้อย ก็ทำน้อยตามกำลังทุน
 • แสวงหาบ้านเก่า ราคาประหยัด
 • สำรวจบ้านเก่า ก่อนซื้อ
 • เจอดีที่บ้านร้าง
 • กำหนดจิตแผ่เมตตา บ้านหยุดโคลงไปมา
 • ชวนผีไปอยู่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศล
 • บ้านถูกรื้อนำไม้ไปทำโรงครัว
 • อัศจรรย์ สร้างโรงครัววันเดียวเสร็จ
 • เชิญแม่ชีมาอยู่โรงครัวเพื่อแทนคุณ
 • แอบเอาของสงฆ์ ระวังผีเล่นงาน
 • อย่าเอาไปนะ เพราะจะเป็นเปรต
 • เกิดเป็นผีเปรตเพราะกิเลสเกิดในใจ
 • ทำครัวช่วยงานวัด ต้องปฏิบัติเพื่อปิดอบายด้วย
 • ผีมานั่งปฏิบัติธรรมกับคน
 • พยานบุคคลเรื่องแม่กาหลงมีจริง
 • เปรตเป็นเทพธิดาได้ หากทำดี
 • เปรตแม่กาหลงลาไปงานศพญาติ
 • ผีก็ไปลามาไหว้
 • อยากรู้สิ่งใดต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง
 • โลกวิญญาณเป็นไปตามอำนาจจิต
 • เป็นผีดิบ เพราะจิตเคียดแค้นสามี
 • คนตายมาเข้าฝัน นั้นคือเปรตประจำบ้าน
 • กำหนดสติละความโลภ ก็พ้นความเป็นเปรตได้
 • ในโลกของวิญญาณสามารถสร้างความดีได้
 • พึ่งธรรมดีกว่าพึ่งผี เพราะผีก็ต้องพึ่งธรรม
 • เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเข้าพักที่วัด
 • เด็กวัดหนีเที่ยว ไม่มีใครต้อนรับแขก
 • วิญญาณช่วยต้อนรับแขก
 • สืบหาความจริง

สวดมนต์ประจำวัน
สวดมนต์อย่างไรให้มีอานิสงส์สูงสุด ?

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๗. พุทธชัยมงคลคาถา
๘. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๙. บทสัพพมงคลคาถา
๑๐. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

๑๑. คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
๑๒. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๓. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บุญยิ่งให้ยิ่งได้ ไม่มีหมด
บทแผ่ส่วนกุศล
อโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ
คำขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ
กฎแห่งกรรม
เปรตโครงกระดูก
เปรต ๔ สาวเจ้ากลโกง
มหัศจรรย์ดอกแค