อภิธรรม บาลี

120฿

คำอธิบาย

หลักสูตรและหนังสือประกอบ ชั้นเปรียญธรรม ประโยค ป.ธ.9

  1. อภิธรรม บาลี 120 บาท
  2. อภิธรรม แปล 160 บาท
  3. อภิธรรม อรรถโยชนา ภาค1 310 บาท
  4. อภิธรรม อรรถโยชนา ภาค2 400 บาท
  5. อภิธรรม อรรถโยชนา ภาค3 250 บาท

จำหน่ายชุดละ 1,240 บาท (ไม่ขายแยกเล่ม)

คุณอาจจะชื่นชอบ…