หลักการแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.4, ป.ธ.5

150฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.4-5
รหัสสินค้า : 9744932651
โดย. : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต)
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 272 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 150 บาท

– อธิบายโครงสร้างบาลี
– การเรียงวิภัตติ นิบาต
– การใช้ไวยากรณ์ การสัมพันธ์ สำนวนนิยม
– การแปลงประโยค และการล้มประโยค ฯลฯ