หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

ขนาดสินค้า 14.5 x 21.0 เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70 แกรม
น้ำหนัก 70 กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 32 หน้า

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก