สุขง่ายๆ ใกล้แค่ปลายจมูก

28฿

รหัส isbn 978-616-268-186-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48 หน้า

คำอธิบาย

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • ฟังดีๆ มีกำไร
 • โอกาสมา เวลามี ต้องรีบคว้า
 • อานาปานสติเหมาะกับผู้ปฏิบัติทุกจริต
 • มีสติอยู่กับลมหายใจ จะถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกได้
 • เมื่อไม่เผลอเพลินตามความคิด ก็จะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
 • กลางคืนหลับตาฝัน กลางวันถูกความคิดลากไป
 • อยู่กับลมหายใจ มีแต่สุขกายสบายใจ
 • บุญมีไว้แบ่ง
 • เก็บความทุกข์ไว้ในใจ ความสุขก็เข้ามาไม่ได้
 • การฟังที่ดีต้องใช้ทั้งหูและใจรับฟัง
 • ศึกษาศาสนาคือศึกษาเข้าไปในตัวเอง
 • อยากเป็นมนุษย์เต็มบาท ต้องให้ใจกับกายอยู่ด้วยกัน
 • ทำบุญง่ายๆ ด้วยการกดไลค์อนุโมทนา
 • ความไม่มีวินัยทำให้คนไทยไม่มีคุณภาพ
 • สุขหรือทุกข์อยู่ที่เราเลือก
 • มีปัญญารักษาใจจะไม่เป็นทุกข์
 • ประโยชน์และคุณค่าของวัตถุอยู่ที่รู้จักใช้
 • ทำงานด้วยจิตที่สงบ ได้ทั้งงาน เงินและความสุข
 • เศรษฐีจะไม่ฆ่าตัวตาย ถ้าได้ฝึกจิต ให้รู้ ตื่นเบิกบาน
 • ตายก่อนเงินหมด เงินหมดแต่ยังไม่ตายน่าเศร้าทั้งคู่
 • เงินมีอำนาจแต่ไม่อาจซื้อได้ทุกอย่าง
 • รักแท้ความปลอดภัย ไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินตรา
 • อย่าหาเงินจนลืมชีวิตตัวเอง
 • ธุรกิจ ทำให้สะดวกสบาย ธุรใจ ทำให้ใจไม่เป็นทุกข์
 • วันนี้ใต้ชายคา วันข้างหน้าใต้ฝาโลง
 • สุขในบ้านไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
 • รักต้องอบอุ่น ไม่ใช่อบอ้าว
 • ชมรมชมกันเอง
 • ผัดกะเพราหัวใจคุณตา
 • การหลงลืมบุพการี อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
 • คนมีแฟนแล้วต้องเย็นกายเย็นใจ
 • คิดแล้วทุกข์ ให้หยุดคิด
 • วิธีคิดกำหนดวิถีชีวิต
 • การให้เปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้
 • วิธีเอาชนะศัตรูที่เด็ดขาด คือการเปลี่ยนให้มาเป็นมิตร
 • คิดดีมัดใจ คิดร้ายมัดคอ
 • ใจวุ่นวาย เพราะข้องเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอก
 • สิ่งที่มีค่าที่สุดคือ ลมหายใจ
 • ฝึกให้รู้ทันจิต จะคลายความหลงได้
 • อายตนะทั้ง ๖ คือสำนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญ
 • จาคะคือ จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่