สวด ๑ ได้ ๑๐๐ พระคาถาชินบัญชร มนต์สมเด็จโต

18฿

รหัส isbn 978-616-268-132-5
ขนาดสินค้า 10.5 x  14.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

คำอธิบาย

สวด ๑ ได้ ๑๐๐ พระคาถาชินบัญชร มนต์สมเด็จโต

สวดบทนี้บทเดียวทุกวัน

พลันเกิดอานิสงส์ ๑๐๘ ประการ

เป็นหนี้หมดหนี้ ดวงร้ายกลายเป็นดี

แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายดีมีกำไร ตกงานได้งาน

พระรักษาเทวดาคุ้มครอง ศัตรูกลายเป็นมิตร

ไร้ลาภจะมีลาภ ไร้ยศจะได้ยศ เจ็บป่วยปายป่วย

และแม้กระทั่งให้บรรลุธรรม

สารบัญ

โอวาทสมเด็จโต

อานิสงส์การสวดมนต์

พระคาถาชินบัญชรจากลังกาสู่สยามประเทศ

ปฐมเหตุแห่งการแต่งพระคาถาชินบัญชร

เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้คาถาชินบัญชรมาอย่างไร ?

อานุภาพพระคาถาชินบัญชร

ทำไมสวดชินบัญชรบทเดียวจึงได้อานิสงส์ถึง ๑๐๘ ประการ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตตามร่างกาย

กราบพระรัตนตรัย

พระคาถาชินบัญชร พร้อมคำแปล

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทแผ่ส่วนกุศล

บทแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

แนะนำวิธีสวดเฉพาะบท เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ