สวดมนต์ สุดยอดปาฏิหาริย์อภิมหามงคล

69฿

รหัสสินค้า : 9786162681042
โดย. : มนิจ ชูชัยมงคล
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 69 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมบทสวดมนต์มหามงคล
• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
• พาหุงมหากาฯ
• คาถาชินบัญชร
• มหาเมตตาใหญ่
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• มหาสันติงหลวง
• พระอาการวัตตสูตร
• พุทธบารมี
• โพชฌังคปริตร ฯลฯ

สวดมนต์ 7 ตำนาน

“พุทธมนต์นั้นใครสวดก็ตาม
จะเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์เช้า-เย็น
หรือชาวพุทธทุกคนสวดพุทธคุณระลึกในใจ
มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล
พูดออกเสียงพอฟังได้
มีอานุภาพแผ่ได้แสนจักรวาล
สวดมนต์เช้าเย็นธรรมดา
มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจักรวาล
สวดเต็มเสียงสุดกู่
มีอานุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาล”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หนังสือ สวดมนต์ สุดยอดปาฏิหาริย์อภิมหามงคล เล่มนี้ จะเป็นคู่มือสวดมนต์ที่ดีสำหรับท่านทั้งหลาย เพื่อให้เป็นประโยชน์ก่อเกิดปัญญา และยังจะช่วยส่งเสริมศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส ในการใส่ใจศึกษาและนำธรรมมาปฏิบัติตามสมควรแก่ความรู้ความสามารถของตน


———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
ความหมายและอานิสงส์การสวดมนต์
การสวดมนต์คืออะไร ?
คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
ลำดับขั้นตอนในการไหว้พระสวดมนต์ประจำวัน
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
– บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
– บทชัยปริตร (มหากาฯ)
– บทสัพพมงคลคาถา
– บทสวดพระคาถาชินบัญชร
– บทคาถาโพธิบาท
– คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ
– บทบารมี ๓๐ ทัศ
– บารมี ๑๐ ทัศ
– บทนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
– บทบูชาพระพุทธสิหิงค์
– บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
– บทเมตตาพรหมวิหาระภาวนา (บทมหาเมตตาใหญ่)
– บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
– บทอุปปาตะสันติ หรือ มหาสันติงหลวง
– บทคาถามหาสันติงหลวง
– บทสวดพุทธบารมี
– บทพระอาการวัตตาสูตร
– บทอะนัตตะลักขะณะสูตร
– บทอาทิตตะปะริยายะสูตร
– บทโพชฌังคปริตร
– บทกรวดน้ำอิมินา
– บทติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
– บทแผ่เมตตาใหัตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
– บทอุทิศส่วนกุศล
– บทกรวดน้ำย่อ
– คำอาราธนาศีล ๕
– คำสมาทานศีล ๕
– คำอาราธนาพระปริตร
– คำอาราธนาพระธรรม
– คำถวายข้าวพระพุทธ
– คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
– คำถวายสังฆทาน
– คำถวายหนังสือธรรม