สวดมนต์ พิชิตกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร

ขนาดสินค้า 14.5 x 21.0 เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70 แกรม
น้ำหนัก 70 กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สวดมนต์ พิชิตกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร และสมุนไพรห่างไกลโรค