สวดมนต์แก้กรรม ทำชีวิตให้ก้าวหน้า

25฿

รหัส isbn 978-616-268-037-3
ขนาดสินค้า 10.5 x  19.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

รายละเอียด

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

สวดมนต์ ดลเกิดประโยชน์สุขในชีวิต
สุขกายสุขใจ สร้างได้ด้วยสวดมนต์
คนมีบารมี พ้นหนี้กรรมได้ง่าย
สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ดับเคราะห์เข็ญเวรภัยมลายสิ้น

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย
 • คำสมาทานศีล ๕
 • ชุมนุมเทวดา
 • บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

เสกพุทธชัยมงคลคาถาใส่ตน ทำให้พบทางผ่านพ้นเคราะห์กรรม

 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • บทชัยปริตร (มหากา)
 • สัพพมงคลคาถา
 • อิติปิโสเท่าอายุ + ๑

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หลุดพ้นความทุกข์ พบสุขเกษมสานต์

 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เสกทั่วกายด้วยชินบัญชรคาถา เสริมชะตาชีวิตให้รุ่งเรืองปลอดภัย

 • คาถาชินบัญชร

สวดบทมหาเมตตาใหญ่ ดับการจองร้าย จากเจ้ากรรมนายเวร

 • เมตตานิสังสะสุตตะปาฐะ (มหาเมตตาใหญ่)
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

ทำสมาธิอุทิศกุศล มีผลบุญหนุนให้พ้นกรรม

 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
 • บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • บทอธิษฐานจิต