สวดมนต์สะเดาะเคราะห์แก้กรรม

25฿

รหัส isbn 978-616-268-255-1
ขนาดสินค้า 13 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 90  หน้า

รายละเอียด