สวดมนต์สร้างบุญสะสมทุนแห่งความสุข

18฿

รหัส isbn 978-616-268-072-4
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

๑. ชีวิตนี้มีค่า

 • ใจต้องตื่น สติต้องดี ชีวีอย่าประมาท
 • อยากอายุยืน ต้องแผ่เมตตา
 • บุญ อยากได้ต้องทำเอง
 • สุข เกิดได้หากใจสะอาดและสงบ
 • อย่าจมอยู่กับวัตถุ ให้มุ่งพัฒนาที่จิต
 • สาเหตุที่จิตไม่สงบ ๘ ประการ
 • อยากให้ลูกดี ต้องใช้ธรรมะสอน
 • เลี้ยงลูก อย่าปล่อยลูก
 • รู้สติเมื่อใด ใจสงบเมื่อนั้น
 • อยู่กับปัจจุบัน สติเท่านั้นเป็นตัวกำหนด
 • เวลามีค่า หาวิชาใส่ตัว ดีกว่ามัวยุ่งเรื่องคนอื่น
 • ปัญญา + วิชา นำพาสู่ความสำเร็จ
 • ปัญญาเกิดจากวิชาความรู้ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 • เรียน ดู ฟัง ทำ เคล็ดลับรับวิชา
 • ละชั่ว ทำดี เจริญภาวนา ได้ทั้งปัญญาและบุญ
 • ยืนหนอ ๕ ครั้ง หยั่งรู้ดูคนออก
 • ใช้สตินำหน้า ปัญหาจะคลายไปเอง
 • จิตไว้ตา สติไว้หู ปากนิ่ง ไม่มีปัญหา
 • กลเม็ด เคล็ดแก้กลุ้ม
 • กำจัดความโกรธ โดยวิธีตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ
 • ท่องอิติปิโสไว้ในใจ เป็นยาระงับโกรธ
 • กลิ่นตัวเหม็น เพราะโมโหร้ายทำร้ายแม่
 • กรรมฐานพาสำนึกผิด กลิ่นตัวหาย ได้เลื่อนขั้น
 • มะเร็งหายเพราะสวดพาหุงมหากาฯ
 • สวดมนต์ประจำ นำพาความเจริญ
 • ถ้าไม่ช่วยตนเอง แล้วใครที่ไหนจะช่วยเรา
 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 • บทพุทธชัยมงคลคาถา
 • บทชัยปริตร
 • บทสัพพมงคลคาถา
 • บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
 • บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญกุศล