สวดมนต์มงคล เล่ม ๑

12฿

ISBN : 978-616-268-595-8
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 24 หน้า
ขนาด : 13×18.5cm.
ราคาปก : 12 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ
แนะนำก่อนสวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
คำแปลพระคาถาชินบัญชร
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนบุญ
บทอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
บทกรวดน้ำย่อ