สวดมนต์ภาวนา (4 สี)

28฿

รหัส isbn 978-616-268-238-4
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียด

 สวดมนต์ภาวนาทางเกิดบุญหนุนพ้นเวรกรรม

สารบัญภายในเล่ม


สวดมนต์ ดลเกิดประโยชน์สุขในชีวิต
สวดมนต์ไหว้พระบรมครู ด้วยบูชาพระรัตนตรัย
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทขอขมาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
ชุมนุมเทวดา
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังมคุณ
ดำเนินชีวิตในหลักมงคลดลพบสุขเกษมสานต์
บทมงคลสูตร
ป้องกันตนจากเจ้าถิ่นฐานด้วยการปรารถนาดีต่อเขา
กะระณียะเมตตะสูตร (ย่อ)
ปัดเป่าลางร้ายด้วยใช้อานุภาพพระรัตนตรัย
อะภะยะปะริตตัง
ตั้งจิตสวดให้ถึงธรรม ทำให้หายป่วยไข้
โพชฌังคปริตร
หนี้เวรกรรมร้าย บรรเทาได้ด้วยเมตตา
เมตตานิสงสะสุตตะปาฐะ (มหาเมตตาใหญ่)
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
คาถามงคลครอบจักรวาล
เสริมบารมีในชีวิตด้วยจิตบำเพ็ญมหาบารมี ๓๐ทัศ
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ
ขจัดความตกต่ำด้วยบริกรรมภาวนายอดพระกัณฑ์
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิกฎ
กรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิกฎ
ตั้งมั่นในเกราะความดีนำชีวิตให้เจริญก้าวหน้า
พระคาถาชินบัญชร
อัญเชิญเทวดาให้กลับวิมาน
คาถาอัญเชิญเทวดากลับ
ชนะมาร ชนะภัย ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากา)
สัพมงคลคาถา
อิติปิโสเท่าอายุ + ๑
เจริญสมาธิภาวนาก่อนแผ่เมตตาอุทิศบุญ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
บทอธิษฐานจิต
หนุนชีวิตให้รุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยคาถาศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณ
คาถาเรียกเงิน
คาถาฝันดี
คาถามหาลา�
คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
คาถาความจำดี
คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ ๕)
คาถาบูชาพระพิมเนศวร
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชานางกวัก
คาถาป้องกันตัว
คาถามหาเมตตา
คาถาบูชาพระแม่กวนอิม