สวดมนต์นักเรียน

18฿

รหัส isbn 978-616-268-171-4
ขนาดสินค้า 9.5 x  14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย
สวดมนต์ทำไม ทำไมต้องสวดมนต์ ?
สวดมนต์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
วิธีฝึกหัดอ่านภาษาบาลี
บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
บทสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์
– บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย
– บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า
– บทสวดพระพุทธคุณ
– บทสวดพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
– คำศัพท์น่ารู้
– บทสวดพระธรรมคุณ
– บทสวดพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
– คำศัพท์น่ารู้
– บทสวดพระสังฆคุณ
– บทสวดพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ
– คำศัพท์น่ารู้
– บทสวดชัยสิทธิคาถา (พาหุง)
– บทสวดชัยสิทธิคาถา (พาหุง) ทำนองสรภัญญะ
– บทสวดมาตาปิตุคุณ
– บทสวดมาตาปิตุคุณ ทำนองสรภัญญะ
– บทสวดอาจาริยคุณ
– บทสวดอาจาริยคุณ ทำนองสรภัญญะ
– เพลงสรรเสริญพระบารมี
บทสวดมนต์หมู่สำหรับนักเรียนก่อนนอน
– บทนมัสการพระรัตนตรัย
– บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า
– บทสวดพระพุทธคุณ
– บทสวดพระธรรมคุณ
– บทสวดพระสังฆคุณ
– บทสวดชัยสิทธิคาถา
บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนอนุบาล
บทสวดมนต์วันสุดท้ายของสัปดาห์
เพลงบูชาผู้มีพระคุณ
บทสวดมนต์ประจำตัวนักเรียนก่อนนอนที่บ้าน
– บทนมัสการพระรัตนตรัย
– บทนมัสการพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสวดพระพุทธคุณ
– บทสวดพระธรรมคุณ
– บทสวดพระสังฆคุณ
– บทสวดที่พึ่งอันสูงสุด
บทสวดมนต์ไหว้ครู
ศาสนพิธีที่นักเรียนควรทราบ
– คำบูชาพระรัตนตรัย
– คำอาราธนาศีล
– คำสมาทานศีล
– บทแผ่เมตตา
– คำถวายข้าวพระพุทธ
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำอธิษฐานก่อนตักบาตร
– คำกรวดน้ำแบบย่อ
– คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทเพลงดีดีที่นักเรียนควรร้องให้ถูกต้อง
– เพลงชาติ
– เพลงสดุดีมหาราชา
– เด็กเอ๋ยเด็กดี
– เพลงสามัคคีชุมนุม
– คำปฏิญาณตนของนักเรียน
– คำปฏิญาณของลูกเสือ
– กฎของลูกเสือ
สูตรคูณ แม่ 2-25
มาตราชั่งตวงวัด
ประชาคมอาเซียน