สวดมนต์นักเรียน

18฿

รหัส isbn 978-616-268-299-5
ขนาดสินค้า 13.0×18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม