สวดมนต์ทำกรรมฐาน

18฿

รหัส isbn 978-616-704-789-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

๑. กรรมฐาน แก้ไขเวรกรรมได้อย่างไร
 • ปัญหาชีวิตมีมากมาย จะแก้ไขอย่างไรกัน
 • ผู้เจริญกรรมฐาน ทำให้มีปัญญาแก้ปัญหาชีวิต
 • เจริญภาวนา กุญแจไขปัญหาชีวิต
 • ภาวนาจนจิตใส ขยายปัญญาได้
 • ใจซื่อมือสะอาด เพราะไม่ขาดวงจรกรรมฐาน
 • สร้างพระรัตนตรัยให้เกิดในใจ จะสอนตน สอนคนอื่น ได้ง่ายขึ้น
 • เข้าวัดอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • คิดเงิน ได้เงิน คิดทอง ได้ทอง จะต้องมีความดีเป็นของตนก่อน
 • คุณค่าชีวิตมีได้ ถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรม
 • ภาวนามัย เป็นบุญใหญ่ กว่าการให้ทาน รักษาศีล
 • เจริญกรรมฐาน คือ การช่วยเหลือตน
 • ทำอย่างไร ถึงเจริญกรรมได้ดี
 • วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น
 • วิธีเดินจงกรม
 • วิธีนั่งกรรมฐาน
 • วิธีกำหนดเวทนาในขณะปฏิบัติ
 • จิตกระสับกระส่ายทำอย่างไรให้นิ่ง
 • วิธีปฏิบัติกรรมฐานเวลานอน
 • วิธีปฏิบัติกรรมฐานในอิริยาบถต่างๆ
 • กรรมเราทำเอง ต้องแก้ไขเอาเอง ด้วยเร่งทำกรรมฐาน
 • จะลดผลร้ายของกรรมไม่ดี ต้องสร้างกุศลความดีให้มากเข้าไว้
 • กรรมฐาน คือ การทำให้ฐานสติดี
 • บุญกรรมฐาน แก้ไขกรรมได้
 • ให้มีสติ มิประมาท จะได้ไม่พลาดจากประโยชน์ในชีวิต

๒. สวดมนต์ สร้างกุศล ให้พ้นเวรกรรม

 • อนุโมทนาพจน์
 • ตำนานการค้นพบบทสวด
 • ไม่เชื่อเป็นไร มิได้บังคับให้เชื่อ
 • พระสงฆ์ไทย ใช่ว่าจะไร้นักปราชญ์
 • พาหุง มหากา สวดภาวนาอย่างไรให้เกิดอานิสงส์มาก
 • สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตเป็นประจำ ขออโหสิกรรมกันก่อน ผ่อนแรงกรรมลงได้
 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • ชัยปริตร (มหากา)
 • บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
 • พลังพุทธานุภาพ
 • กรรมฐานนั้น แก้กรรมได้จริงแท้
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
 • บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • บทอธิษฐานจิต