สวดมนต์ตลอดปี โชคดีตลอดไป

18฿

รหัส isbn 978-616-704-786-7
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ กรีนรีด
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

พระพุทธมนต์ สวดทุกวัน คุ้มกันภัยได้สารพัด

———————————————
อานิสงส์ของการสวดมนต์
พลังกาย – ใจ เสริมสร้างได้ด้วยสวดมนต์
สวดมนต์ เห็นผลบุญอัศจรรย์
ทำไมต้องไหว้พระสวดมนต์
ที่ว่าสวดมนต์นั้น สวดบทไหนดี
มนต์ตั้งกระแสจิต
สวดมนต์ เห็นผลบุญอัศจรรย์
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทชุมนุมเทวดา
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทขอขมาพระรัตนตรัย
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
มนต์ประสิทธิ์ประสาทพร
– สัมพุทเธ
มนต์อ่อนน้อมพระไตรรัตน์
– นโมการอัฏฐกคาถา
มนต์พัฒนาชีวิต
– มงคลสูตร
มนต์พิชิตภูตผี
– รตนสูตร
มนต์ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
– กรณียเมตตสูตร
มนต์ป้องกันสัตว์ร้ายที่กีดขวางบนพื้นธรณี
– ขันธปริตร
มนต์ป้องกันอัคคีภัย
– วัฏฏกปริตร
มนต์ป้องกันใจไม่ให้เมามัว
– โมรปริตร
มนต์ขับไล่สิ่งชั่วร้าย
– อาฏานาฏิยปริตร
มนต์กำจัดโรคในร่างกาย
– โพชฌังคปริตร
มนต์ขจัดฝันร้ายให้กลายดี
– อภยปริตร
มนต์ให้มีความปลอดภัยในการคลอดบุตร
– อังคุลิมาลปริตร
มนต์พุทธคุณครอบจักรวาล
– มงคลจักรวาลใหญ่
มนต์ชนะแปดทิศ พิชิตแปดสถานการณ์
– พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
มนต์ประสาทพรกิจการให้สัมฤทธิผล
– บทชัยปริตร (มหากา)
มนต์อัญเชิญคุณพระประดิษฐานในตน
– พระคาถาชินบัญชร
– สวดชินบัญชร เปลี่ยนภพชาติได้หรือไม่ ?
มนต์อัญเชิญเทวดาให้กลับวิมาน
– เทวตาอุยโยชนคาถา
มนต์ขอสิ่งอันเป็นสรรพมงคล
– สัพพมงคลคาถา
มนต์แผ่เมตตาอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
– บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
– บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– บทอธิษฐานจิต
จัดลำดับบทสวดมนต์ตลอดปี