สวดมนต์ขอพรให้พระในบ้าน

18฿

รหัส isbn 978 -616-268-126-4
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สวดมนต์ขอพรให้พระในบ้าน

สารบัญภายในเล่ม


**พระในบ้าน**
– คุณธรรมพระในบ้าน ค้ำจุนลูก
– พระอรหันต์อันประเสริฐ อยู่ในบ้านเรานี่เอง
– เลี้ยงดู ปรนนิบัติ คุณสมบัติลูกกตัญญู
– เลี้ยงพ่อแม่ทั้งกาย-ใจ ได้ชื่อว่าเลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์
– ให้ปัจจัย ๔ ชื่อว่าเลี้ยงร่างกาย
– เลี้ยงพ่อแม่ตอนเป็น ดีกว่าเซ่นท่านตอนตาย
– เมื่อพ่อแม่ยังอยู่ เลี้ยงดูท่านให้ดี
– ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก
– หากแพชีวิตแตก ครอบครัวก็แตกแยก
– ให้ความเคารพ เชื่อฟังคำสอน ชื่อว่าเลี้ยงใจ
– ลูกไปที่ไหน พ่อแม่ก็ไปกับลูกด้วยทุกที่
– กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ เท่ากับเลี้ยงใจท่านเช่นกัน
– เลี้ยงใจพ่อแม่ ตอบแทนท่านที่เคยเลี้ยงเรามา
– เลี้ยงพ่อแม่ด้วยความเข้าใจ สุขสันต์ทั้งครอบครัว
– เข้าใจคนแก่ให้ถ่อแท้ จะได้ดูแลท่านอย่างมีความสุข
– เลี้ยงคนแก่ บางครั้งก็ต้องปิดตา ปิดหู ปิดปาก
– พระในบ้านที่ยังมีลมหายใจ สำคัญกว่าพระอื่นใดในโลก
– ลูกที่ดี ย่อมอยู่ในกรอบคำสอนของพ่อแม่
– ต้องเป็นคนดี ให้เหมาะกับที่เป็นลูกของท่าน
– ลูกๆ ทุกคนติดหนี้พ่อแม่ คือ “หนี้น้ำนม” และ “หนี้ชีวิต”
– เลี้ยงดูพ่อแม่ ชีวิตมีแต่ความเจริญ
– รู้กตัญญู ชีวิตร่มเย็น เงินทองไม่รั่วไหล
– ผลของความกตัญญู
**สวดมนต์บูชาพระในบ้าน**
อานิสงส์ของการสวดมนต์
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๔. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๕. บทชยปริตร (มหากาฯ)
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
๘. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๙. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๐. บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
๑๑. บทสรรเสริญคุณบิดามารดา
๑๒. บทขอขมาบิดามารดา
๑๓. บทเคารพพระคุณบิดามารดา
๑๔. บทสวดเคารพพระคุณบิดามารดา
**ไหว้พระ ๕ ครั้งก่อนนอน**
ครั้งที่ ๑ ไหว้คุณของพระพุทธเจ้า
ครั้งที่ ๒ ไหว้คุณของพระธรรม
ครั้งที่ ๓ ไหว้คุณของพระสงฆ์
ครั้งที่ ๔ ไหว้คุณของบิดามารดา
ครั้งที่ ๕ ไหว้คุณของครูบาอาจารย์
*รอบรู้สมุนไพรใกล้ตัว**
๑. ชุมเห็ดไทย
๒. ชุมเห็ดเทศ
๓. ขิง
๔. เล็บมือนาง
๕. ข่า
๖. ทับทิม
๗. น้อยหน่า
๘. มะแว้งเครือ
๙. หญ้าหนวดแมว
๑๐. สมอไทย
๑๑. ฝรั่ง