สวดพระปริตร 7 ตำนาน

12฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

สวดพระปริตร 7 ตำนาน

ขนาดยาวทั้งหมด 88.9×15.3 cm

 1. คำบูชาพระรัตนตรัย
 2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 3. บทไตรสรณคมน์
 4. ตำนานที่ 1 มงคลสูตร
 5. ตำนานที่ 2 รัตนสูตร (ย่อ)
 6. ตำนานที่ 3 กรณียเมตตสูตร
 7. ตำนานที่ 4 บทขันธปริตร
 8. ตำนานที่ 5 บทโมรปริตร
 9. ตำนานที่ 6 ธชัคคสูตร (ย่อ)
 10. ตำนานที่ 7 บทอาฏานาฏิยปริตร
 11. บทอังคุลิมาลปริตร
 12. บทโพชฌังคปริตร
 13. บทสัพพมงคลคาถา
 14. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 15. บทกรวดน้ำอุทิศบุญ