สวดพระคาถาโพชฌังคปริตร

28฿

รหัสสินค้า : 9786162681806
โดย. : ไพยนต์ กาสี
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 80 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

รายละเอียด


ปกรอง
หายป่วยกาย-ใจ ด้วยใช้ธรรมโอสถ
———————————————
**สารบัญ**
สิ่งธรรมดาในชีวิต คืออะไร ?
ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง
กาย-ใจ สิ่งที่เป็นบ่อเกิดความเจ็บไข้
โรคทางกาย คืออะไร ?
โหราศาสตร์ อีกแขนงวิชาที่ใช้หาสาเหตุโรคทางกาย
โรคกายไม่เท่าไหร่ โรคใจหนักกว่า
ไหว้พระสวดมนต์ ดลให้หายโรคอย่างไร ?
บูชาพระรัตนตรัย จิตใจไม่ไร้ที่พึ่ง
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทชุมนุมเทวดา
– คำสมาทานศีล ๕
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทขอขมาพระรัตนตรัย
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
หายป่วยกาย-ใจ ด้วยสวดสาธยายคาถาสามภาณ
– มะหากัสสะปะโพชฌังคะสูตร
– มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสูตร
– มะหาจุนทะโพชฌังคะสูตร
มนต์พระปริตร พิชิตโรค
คาถาเทพอุณหิสวิชัย
– คาถาเทพอุณหิสวิชัย
ไตรรัตนะ โอสถขนาดเอก ที่เสกรักษาให้หาย ทั้งโรคกายโรคใจ
– อาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
รักษาความเจ็บไข้ ด้วยใช้โพชฌงค์ระงับสรรพโรค
– โพชฌังคปริตร
ไข้หนัก ใช้สวดบอกทางสวรรค์ ไข้น้อย ใช้สวดบรรเทารักษาโรค
ทำสมาธิภาวนา รักษาโรคกาย-ใจให้สงบเย็นเฉกเช่นนิพพาน
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่ส่วนบุญกุศล
– บทอธิษฐานบุญบารมี