สร้างบุญไว้เป็นทุนชีวิต

18฿

รหัสสินค้า : 9786162681547
โดย. : ปัญญานันทภิกขุ
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 18 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปกรอง
การให้ธรรมะ คือ การให้ปัญญา
ชีวิตสดใส เพราะได้พึ่งใบบุญ
———————————————
**ยิ่งให้ ยิ่งได้**
– อยู่อย่างสุขสดใส
– เพราะต่างฝ่ายได้เกื้อกูลกัน
– หน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น
– คือ การทำให้ผู้อื่นเป็นสุข
– อยู่เพื่อผู้อื่น จะเป็นสุขกันทั่วหน้า
– รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
– พระพุทธเจ้า ทรงเป็นยอดนักเสียสละ
– ครั้นทรงบรรลุธรรม ก็ทรงนำออกเผยแผ่
– เพราะทรงเห็นแก่ประโยชน์สุขของผู้อื่น
– พระผู้ทรงเป็นสุดยอดชีวิตตัวอย่าง
– เมื่อปวารณาตนเป็นพุทธศาสนิกชน
– มองให้เข้าใจ จะรู้ว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้
– พ่ออยู่หัวของปวงชนชาวไทย
– ทรงเป็นพระผู้ให้ยิ่งใหญ่ของปวงประชา
– ทำบุญกับผู้ไม่เอา เขาว่าได้อานิสงส์ใหญ่
– ทำดี ทำได้ทุกเวลา
– มาร่วมกันสรรสร้างสังคมให้อุดมด้วยธรรม
**สังฆทาน คืออะไร ?**
– ทาน มีสองประเภทใหญ่ ถ้าพิจารณาในแง่บุคคลผู้รับทาน
– ต้องได้รับมติเป็นเอกฉันท์ ท่านจึงเรียกว่า สังฆาธิปไตย
– จะถวายสังฆทานให้ได้ผลมากมี
– ควรรู้ความหมายของสังฆทานที่ถูกต้อง
– ถ้าจะให้ทานเฉพาะบุคคล ตนต้องมีปัญญาเลือกก่อนที่จะให้
– จุดมุ่งหมายของทาน คือต้องการให้มนุษย์เห็นอกเห็นใจกัน
– ทั้งผู้รับ ผู้ถวายทานร่วมกันแก้ไข พระพุทธศาสนาจะได้เจริญวัฒนาสถาพร
– ทำบุญในนาบุญที่ดี อานิสงส์แห่งทานยิ่งมีผลเลิศ
– ช่วยกันทั้งโยมทั้งพระ การถวายสังฆทานก็จะเผล็ดประโยชน์
**อานิสงส์ในการทำบุญ**
**สวดมนต์สั่งสมบุญกุศล**

– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
– อริยธนคาถา
– ภัทเทกะรัตตคาถา
– โอวาทปาติโมกขคาถา
– ปฐมพุทธาสิตคาถา
– ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
– ทำสมาธิหลังสวดมนต์ เป็นการฝึกความอดทนในชีวิต
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์