วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย

120฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย
รหัสสินค้า : 0000088_0
โดย. : พระมหานิยม อุตฺตโม
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 216 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 120 บาท

รวบรวมวิธีแปลทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ มีผังประโยคแสดง ง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะทั้งนักเรียนและครูผู้สอน