วิชา บุรพภาค ป.ธ. 3

100฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บุรพภาค ป.ธ. 3
รหัสสินค้า : 9789747045141
โดย. : ดร. อุทิส ศิริวรรณ
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 204 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 50 บาท

เนื้อหาของหนังสือ ประกอบด้วยหลักภาษาไทยโดยย่อเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำข้อสอบวิชาบุรพภาค ลักษณะและรูปแบบคำสั่งจดหมายราชการต่างๆ ที่น่าจะยึดเป็นแนวในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งปัญหา-เฉลย วิชาบุรพภาค ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2511 จนถึงปัจจุบัน และจะเพิ่มปี พ.ศ. ล่าสุดเข้าไปอีกทุกครั้งที่จัดพิมพ์ ขอบข่ายของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมวิชาบุรพภาคทั้งสิ้น ผู้ศึกษาสามารถใช้เป็นคู่มือได้อย่างดี