วิชาวินัยมุข มฐ. โท

55฿

คำอธิบาย

โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 48.8 g.
จำนวน : 150 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 55 บาท

วินัยมุข มฐ. โท เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมใจความสำคัญจากหนังสือหลายเล่มไว้ในเล่มเล่มเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นโท และพุทธศาสนิกชนผู้สนใจยุคใหม่ เฉพาะตอนท้ายแต่ละหมวด ได้จัดทำแนวคำถาม-คำตอบ ซึ่งเคยออกสอบในสนามหลวงแล้ว มาใส่ประจำหมวดไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้แนว ซึ่งจะทไห้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในเวลาสอบ

คุณอาจจะชื่นชอบ…