วิชาพุทธศาสนสุภาษิต มฐ. โท

30฿

นักธรรม ชั้นโท

ฉบับ มาตรฐาน (มฐ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสสินค้า : 9747045451
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 48.8 g.
จำนวน : 188 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 30 บาท

พุทธศาสนสุภาษิต มฐ.โท นี้ ได้ยกเอาพุทธศาสนสุภาษิต จำนวน๒๐๑ ข้อ จากหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ขึ้นเป็นบทตั้งและวอธิบายขยายความโดยสังเขป พอเป็นแนวทาง เพื่อให้นักศึกษานักธรรมแลธรรมศึกษาชั้นโท กได้ยึดถือเป็นแนวแล้วแต่งขยายความออกไปอีก

คุณอาจจะชื่นชอบ…