ระวังจะเป็นเปรต

69฿

รหัสสินค้า : 9786162680731
โดย. : ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 160 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 69 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทพิสูจน์เปรตมีจริงหรือไม่
พร้อมบุพกรรมของเปรต ๕๗ ตน จากพระไตรปิฎก
และการ์ตูนประสบการณ์เปรตจากคำบอกเล่าของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,
หลวงปู่ชอบ ฐานะสโม, หลวงปู่จันทา ถาวโร

 “หนังสือทรงคุณค่า ที่ควรมีไว้เพื่อเตือนสติ จะได้มิต้องไปเป็นเปรต”

ความจริงกับความเชื่อของคนปัจจุบันมักเดินสวนทางกันอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่าคนในปัจจุบันเลือกเชื่อในสิ่งที่จะทำให้ตนทำสิ่งไม่ดีได้สะดวกใจแทนที่จะเลือก เชื่อความจริง ดังเช่นใครหลายๆ คนเลือกจะเชื่อว่านรก-สวรรค์ไม่มี เปรตไม่มี ทั้งนี้เพื่อจะได้ทำอะไรได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องกลัวนรกหรือบาปกรรมแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อความเชื่อในลักษณะนี้แผ่ขยายออกไป ก็ทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยเปรตเดินดิน สัตว์นรกในคราบมนุษย์มากยิ่งขึ้น
หนังสือ ระวังจะเป็นเปรต เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อจะปลุกและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งจะนำให้เราท่านหันมาดำเนินบนทาง สายบุญ ละทางสายบาป ละความโลภ โกรธ หลง นำพาชีวิตให้เป็นสุขด้วยความดีสืบไป

ตัวอย่างการ์ตูนประสบการณ์เปรตจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์
(มี ๕ เรื่อง)

———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
“เปรต” เรื่องไกล แต่ใกล้ตัว
“ไม่เชื่อ” คือข้ออ้างบังหน้าในการทำชั่ว
เปรตมีจริง ยืนยันได้
เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ไม่เสียหาย
เชื่อหรือไม่ไม่สำคัญ สำคัญที่ “ต้องทำดี”
ความหมายของคำว่า “เปรต”
ภูมิของเปรต
ความเป็นอยู่ของเปรต
ประเภทของเปรต
ภพภูมิของเปรตตั้งอยู่ที่ใด
เปรตติดต่อขอส่วนบุญ
เปรต ภพภูมิเดียวที่สามารถรับส่วนบุญได้
ทำบุญอย่างไรเปรตถึงจะได้รับ
บุญเกิดมีได้ด้วยตัวเอง มิใช่คนอื่นให้
บาปกรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นเปรต
เปรตในพระไตรปิฎก
ในลักขณสังยุต วรรคที่ ๑ มี ๑๐ ตน
๑. เปรตโครงกระดูก
๒. เปรตร่างชิ้นเนื้อ
๓. เปรตร่างก้อนเนื้อ
๔. เปรตไร้ผิวหนัง
๕. เปรตขนดาบ
๖. เปรตขนหอก
๗. เปรตขนลูกธนู
๘. เปรตขนปฏัก
๙. เปรตขนเข็ม
๑๐. เปรตไข่โต
ในลักขณสังยุต วรรคที่ ๒ มี ๑๑ ตน
๑. เปรตหลุมขี้ (วิบากกรรมมั่วกาม)
๒. เปรตกินขี้ (บาปแกล้งเอาขี้ถวายพระ)
๓. เปรตไร้ผิวหนัง (บาปของหญิงนอกใจผัว)
๔. เปรตร่างทรง (บาปหลอกคนให้งมงาย)
๕. เปรตน้ำเหลืองไหล (บาปจากไฟรักแรงหึง)
๖. เปรตหัวขาด (วิบากกรรมของเพชฌฆาต)
๗. เปรตพระถูกไฟไหม้ (ผลของการผิดศีล)
๘. เปรตภิกษุณี (ผลของการผิดศีล)
๙. เปรตนางสิกขมานา (ผลของการผิดศีล)
๑๐. เปรตสามเณร (โทษจากการผิดศีล)
๑๑. เปรตสามเณรี (โทษจากการผิดศีล)
ในเปตวัตถุ อุรควรรคที่ ๑ มี ๗ ตน
๑. เปรตปากหมู (วิบากกรรมไม่สำรวมปาก)
๒. เปรตปากเน่า (โทษของการยุยงให้เขาแตกกัน)
๓. เปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสาร (โทษของการแอบกินของที่เขาเตรียมไว้ถวายพระ)
๔. เปรตกินลูก (โทษของการสาบาน)
๕. เปรตแช่งทาน (โทษของการสาปแช่งด่าคนทำดี)
๖. เปรตเปลือย (โทษของการขโมยเสื้อผ้าของคนอื่น)
๗. เปรตกินสมองกัน (ผลของกรรมที่เกิดจากความเห็นผิด)
ในเปตวัตถุ อุพพริวรรคที่ ๒ มี ๘ ตน
๑. เปรตเปลือยขอส่วนบุญ (โทษของการไม่ใส่ใจทำบุญ)
๒. เปรตกินซากศพ (โทษของวจีทุจริต)
๓. เปรตคลุกฝุ่น (โทษของการริษยา)
๔. เปรตเขี้ยวหมู (โทษของการด่าสามี)
๕. เปรตทะเลทราย (โทษของการทำลายสาธารณประโยชน์)
๖. เปรตหัวโล้นไม่ได้ส่วนบุญ (ทำบุญกับคนไม่มีศีล บุญไม่ถึงเปรต)
๗. นางเปรตผมงาม (โทษของการไม่ยินดีในทาน)
๘. เปรตกากี (โทษของการเล่นชู้แล้วสาบานว่าไม่ได้ทำ)
ในเปตวัตถุ จูฬวรรคที่ ๓ มี ๘ ตน
๑. เปรตครึ่งคนครึ่งผี (โทษของการทำบาปปนบุญ)
๒. เปรตชาวประมงขอส่วนบุญ (โทษของการทำปาณาติบาต)
๓. เปรตหาผัว (เป็นเปรตก็ยังไม่พ้นเรื่องกาม)
๔. เปรตครอบครัว (โทษของการทำบาปเป็นทีม)
๕. เปรตหญิงคณิกา (โทษของการดูหมิ่นทาน)
๖. เปรตนายพราน (โทษจากการทำบุญกลางคืน ทำบาปกลางวัน)
๗. เปรตผู้พิพากษา (โทษของการพูดวจีทุจริต)
๘. เปรตพระธาตุ (วิบากกรรมดูหมิ่นการบูชาพระธาตุ)
ในเปตวัตถุ มหาวรรคที่ ๔ มี ๑๓ ตน
๑. เปรตเปลือยห่วงหลาน (โทษของการขโมยเสื้อผ้า)
๒. เปรตต้นไทร (ผลของการไม่เชื่อเรื่องบาป-บุญ)
๓. เปรตเฝ้าไร่อ้อย (โทษของการให้อ้อยด้วยความไม่เต็มใจ)
๔. เปรตพระราชกุมาร (โทษของการถือตัวมัวเมาในความเป็นใหญ่)
๕. เปรตสองสหายในหลุมขี้ (โทษของการด่าพระ)
๖. เปรตเป็นคณะ (โทษของการทำบาปร่วมกัน)
๗. เปรตอุบาสกเมืองปาฏลีบุตร (โทษของการอาลัยในหญิงที่รัก)
๘. เปรตอยู่ในสวนมะม่วง (โทษของการยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์)
๙. เปรตถูกค้อนทุบศีรษะ (โทษของการดีดกรวดฆ่าพระปัจเจกพุทธเจ้า)
๑๐. เปรต ๔ สาวเจ้ากลโกง (โทษของการค้าขายด้วยกลโกง)
๑๑. เปรตกา (โทษของการขโมยกินของถวายพระ)
๑๒. เปรตงู (โทษของการเผาทำลายของสงฆ์)
๑๓. เปรตงูเหลือม (โทษของการเผาทำลายของสงฆ์)
เปรต เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของครูบาอาจารย์
๑. เปรตหวงกระดูก โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
๒. เปรตหญิงมีชู้ โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร
๓. เปรตคนเลี้ยงควาย โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร
๔. เปรตพระ โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร
๕. เปรตแม่สมภาร โดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
แก้เคราะห์กรรมตามวันเกิด