รอยธรรมคำสอน พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)

60฿

รหัสสินค้า : 9786162682605
โดย. : ไพยนต์ กาสี
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 150 กรัม
ราคาปก : 60 บาท

คำอธิบาย

เมื่อพูดถึงคำว่า “สร้าง” นั้น เราท่านทั้งหลายก็คงพอจะนึกออกกันว่า หมายถึง การทำให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ กัน สุดแต่ว่าสิ่งที่เราสรรค์สร้างนั้นจะเป็นอะไร เช่น สร้างบ้าน ก็ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในเรื่องบ้าน เป็นต้น ดังนั้น คำว่า “สร้าง” จึงนับเป็นคำมงคลที่เราควรนำมาไว้ประจำใจ เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเราให้ดีขึ้นตามลำดับ

 

 

สารบัญเนื้อหาภายใน ประกอบด้วย

ปกรอง
คำนำ

สร้างพระประจำใจ

•    ปฏิสันถารธรรม
•    วันทำใจให้ถึงพระ
•    ปฏิบัติกรรมฐาน ท่านจะพบพระในใจ
•    คนที่มีทางไป เพราะคนนั้นได้ที่พึ่ง
•    มีสติเป็นเรือนจิต มีชีวิตเป็นเรือนใจ จึงได้ที่พึ่งอันประเสริฐ
•    เกิดเป็นคน อย่าคิดแต่เข้าข้างตนเป็นอันขาด
•    เย็นกายเย็นใจ เพราะไม่อาฆาตแค้นใครเขา
•    เราจะรู้ด้วยตน ถ้าผลปฏิบัติถึงที่
•    มีจิตผ่องใส ใจมีอารมณ์หนึ่งเดียว
•    อย่าเที่ยวตำหนิใคร
•    ดูพระในใจตนเท่านั้น
•    สิ่งที่ช่วยป้องกันท่านได้ ก็คือพระในใจตน
•    ตัดกังวล ผลปฏิบัติถึงก้าวหน้า
•    จะมีปัญญา ถ้าทำใจให้ละเอียดอ่อน
•    ยอมโง่ก่อน เทคนิคสอนตนให้มีปัญญา
•    มหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ เพราะมีใจเป็นพระ
•    อย่าเอาทุกข์นอกมาใส่ใจ เพราะทุกข์ในก็มีมากมายน่าดู
•    บันไดไต่สู่มรรคผล
•    ย่อมสำเร็จแก่คนผู้มีจิตใจดี
•    ธรรมีกถาอนุโมทนาพจน์

สร้างสุขล้ำค่าในชีวิต

•    ปฏิสันถารธรรม
•    ทำบุญมาไม่เท่ากัน ทุกท่านนั้นเลยมีความแตกต่าง
•    อยู่อย่างไรให้มีความสุข
•    ปลูกคุณภาพชีวิต ด้วยตั้งจิตเจริญวิปัสสนา
•    อย่าหาเหาใส่หัว ตัวจะได้ไม่ทุกข์ร้อน
•    ฝืนใจก่อน ถึงจะสอนตนให้ได้ดี
•    มีสุขได้ ด้วยมีสติสัมปชัญญะในทุกลมหายใจ
•    จะพบ “๕  ให้”  หากใครเจริญกรรมฐานวงจรครบ
•    ประสบทุกข์แน่ ถ้าแก้ปัญหาด้วยอบายมุข
•    สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ ถึงเรียกได้ว่าสุขจริง
•    ทำในสิ่งที่เอื้อต่อสุขภาพ ถึงจะได้รับสุขทางกาย
•    สุขทางใจ สร้างได้ด้วยประพฤติธรรม
•    เมื่อตนพบสุขล้ำ ต้องนำออกเผื่อแผ่เจือจาน
•    โลกปัจจุบัน มีทั้งด้านเสื่อมและด้านดี
•    มีความเจริญทางวัตถุมาก หากแต่จิตใจต่ำลงไป
•    ใครปรับตัวไม่ทัน คนนั้นจะพบแต่ปัญหา
•    ถ้าพึ่งตนด้วยใช้ธรรม ย่อมนำให้พบสุขแท้
•    มียาแก้แต่ไม่ทาน มันก็รักษาตัวไม่ได้
•    เกิดเป็นคน อย่าอยู่อย่างคนไร้ที่พึ่ง
•    ผลปฏิบัติเป็นสากล จึงส่งผลตลอดกาล
•    รู้เท่าทัน และมีสันโดษได้ ใจก็เป็นสุข
•    ปลูกความรอบรู้ให้มากไว้ จะปรับตัวทันโลกได้ดี
•    ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
•    ต้องรู้เท่าทันเอาไว้บ้าง
•    แต่บางสิ่งบางอย่าง ก็จำต้องรู้ให้ถ้วนถี่
•    เพราะมีความรอบคอบ ชอบแล้วทำให้เป็นคนรู้จริง
•    สิ่งที่เป็นโลกธรรม
•    ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงแน่
•    เกิดแก่ทุกตัวตน แต่มีผลแตกต่างกัน
•    แม้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ก็ควรฝึกใจให้รู้เท่าทันไว้
•    พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้
•    ใจก็ย่อมเป็นสุขสดใส
•    จะถูกเพลิงเผาใจ
•    ถ้าไม่มีความสันโดษยินดี
•    ที่ว่ายินดีนั้น
•    ท่านสอนให้ยินดีเฉพาะของๆ ตน
•    คนที่เกิดใหม่ ทำไมมือจึงกำไว้
•    แล้วตอนตาย ทำไมมือถึงแบ
•    รู้กรรมตนแน่ แต่ท่านต้องตั้งใจจริง
•    พบสิ่งอันเป็นสุขล้ำค่า มีปัญญาแก้ปัญหาในชีวิต
•    อนุโมทนาในกุศลจิตที่คิดสร้างกรรมดี

อธิษฐานจิตสร้างบารมี

•    ปฏิสันถารธรรม
•    เลี้ยงสังขาร นำไปสร้างประโยชน์กันบ้างไหม
•    ก่อนจะตาย ควรทำชีวิตให้มีค่า
•    รู้จริงหายาก รู้มากหาง่าย
•    แม้แต่เปลือกยังไม่มี จะเอาดีได้อย่างไร
•    ไม่ใช่ที่รับปัญหาใคร แต่เป็นที่สอนวิธีแก้ปัญหาให้
•    ไม่ช่วยตนกัน ใครล่ะจะช่วยท่านได้
•    อย่าใช้ความเป็นพุทธแต่ในแบบฟอร์มประวัติ
•    อย่าเอาแต่ทัวร์บุญวัด จัดทัวร์สำรวจตัวเองก่อน
•    คำสอนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง
•    พลังบารมีชั้นประถม เริ่มต้นที่ความเพียรทำ
•    พลังบารมีชั้นมัธยม นำความตั้งใจมาสานต่อ
•    บารมีชั้นมหาลัย ก่อให้เกิดความอาจหาญในหน้าที่
•    บารมีสำหรับใช้ในครอบครัวให้มีสุข
•    ทุกสัปปายะมีความสำคัญ ทำให้วัดนั้นน่าเข้า
•    ศีล ไม่ต้องไปรับเอากับพระเท่านั้น
•    จิตที่ตั้งมั่น ล้วนเกิดจากการเจริญสติ
•    อานิสงส์ดีๆ ที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน
•    ใคร ๆ ก็ต้องการคนที่มีคุณภาพชีวิต
•    ฝึกจิตอยู่ในไตรสิกขา จะทำให้เป็นคนเต็มคนได้
•    อนุโมทนาให้ได้จตุรพิธชัยทุกประกา