ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม) ฉบับ 4 สี

18฿

รหัส isbn 978-616-268-560-6
ขนาดสินค้า 9.5 x  14.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 72  หน้า

คำอธิบาย

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)

คาถามหาจักรพรรดิ คาถาเงินล้าน

สารบัญ

พระคาถามหาจักรพรรดิ
บทตั้งสัจอธิษฐาน
บทบูชาพระ
บทกราบพระ ๖ ครั้ง
บทสมาทานศีล ๕
บทอาราธนาพระ
บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
คำอธิษฐานรวมบุญ
คาถาเงินล้าน
บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
กรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ย่อ)
พระอาการวัตตสูตร
อานิสงส์สวดพระพุทธคุณ
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทบูชาคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทอิติปิ โส เท่าอายุ
พระคาถาชินบัญชร
จุลไชยปกรณ์ (ชัยน้อย)
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล