ยอดบุญ

18฿

รหัส isbn 978-616-268-262-9
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 63  หน้า
ราคาปก 18  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • กายอยู่ที่ไหน ใจอยู่ที่นั่น จึงจะเสกสรรสุขได้เต็มตัว
 • จิตกับกายจะตรงกัน ต้องหมั่นเจริญสติ
 • คนเราเป็นทุกข์ เพราะเดินตามทางของกิเลส
 • เดินทางโลกเหมือนเดินทางลื่น
 • ความโกรธ เปรียบดังไฟเผาใจให้ทุกข์
 • ความหลง บังใจให้มืดบอด
 • พระธรรมเปรียบดังดวงประทีป
 • ความรู้อยู่ในตำรา ถ้าไม่ศึกษาปัญญาก็ไม่เกิด
 • จิตที่ขาดสติ ย่อมมีอันตรายอยู่รอบด้าน
 • จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้
 • มีสติกับปัจจุบัน สร้างสรรค์สุขตลอดเวลา
 • จิตติดอยู่กับเรื่องใด ต้องไขออกจะได้ไม่ทุกข์
 • มีทุกข์เพราะมีเรา ไม่มีเรา ก็ไม่มีอะไรให้ทุกข์
 • ธรรมชาติสร้างสมดุล เพื่อเกื้อกูลทุกสรรพสิ่ง
 • ชีวิตเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เคยสร้าง
 • ทำกรรมอย่างไรไว้ ก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนั้น
 • ยอมรับความจริง แล้วปล่อยวางใจจะว่างเป็นสุข
 • ปล่อยวาง ช่างเขา ช่างมัน
 • เพราะขาดปัญญา จึงชอบนินทาคนอื่น
 • จองเวรไม่วาง ยิ่งสร้างทางทุกข์แก่ตน
 • ด่าเขาแล้วเขานิ่ง พาเราดิ่งลงสู่นรก
 • คนไม่มีหลักธรรม ชีวิตก็ตกต่ำล้มเหลว
 • แรงคาถา ฤาจะสู้แรงกรรม
 • หมดกรรมก็หมดเกิด
 • ขาดสติเมื่อใด ความทุกข์ก็ครองงำใจเมื่อนั้น
 • จิตสบาย กายสงบ จะพบสุขแท้
 • จงกล่าวแต่คำดี สร้างมงคลไว้ที่ปาก
 • ยึดพระพุทธเป็นหลักใจ จะมีชัยในทุกที่
 • รีบฝึกสมาธิภาวนา ก่อนเวลาของชีวิตจะหมดลง
 • ถ้าใจเราดีแล้ว ทุกอย่างดีหมด
 • พอใจในสิ่งที่มี ดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินกู้
 • แก้ทุกข์ง่ายๆ แค่ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน
 • สุขมีแน่ แค่มีสติอยู่กับปัจจุบัน
 • อายุยืนแค่ไหนก็ต้องตายในที่สุด
 • จะไปเกิดที่ไหนไม่ต้องคิด จงฝึกจิตให้มีสุขก็พอ
 • มนุษย์เป็นเทวดาได้ ถ้าจิตใจมีธรรม
 • ขาดสติรู้ปัจจุบัน ความสุขจะพลันหายไป
 • จิตที่มีกำลังแข็งแกร่ง ย่อมทนแรงกระทบได้มาก
 • ปล่อยวางทุกอย่าง ก็ว่างจากทุกข์
 • จิตใจขาดสติปัญญา เหมือนลำกำพร้าขาดพ่อแม่
 • สวดมนต์ดลสุข
  • คำบูชาพระรัตนตรัย
  • บทกราบพระรัตนตรัย
  • บทนอบน้อยพระพุทธเจ้า
  • บทไตรสรณคมน์
  • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
  • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
  • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
  • บทมงคลสูตร
  • บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  • บทพระคาถาชินบัญชร
  • บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
  • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  • บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
  • บทกรวดน้ำแบบยาว
  • บทกรวดน้ำย่อ